شما می توانید پیشنهادات و انتقادات خود را به ایمیل support[at]portalaval.com ارسال نمایید.

  • پیشنهادات مربوط به مجلات
  • پیشنهاد و انتقاد در مورد یک مطلب خاص
  • پیگیری و درخواستمطالب با موضوعیت خاص
  • درخواست حذف و یا ویرایش بخشی از مطالب
  • درخواست افزودن مطالب درخواستی
  • و ...