مدیریت سایت

برای هر یک از امور زیر می توانید از ایمیل info[at]portalaval.com استفاده نمایید:

  • سوالات
  • انتفادات و پیشنهادات
  • همکاری و امور تجاری


تبلیغات

برای هر یک از امور زیر می توانید از ایمیل adv[at]portalaval.com استفاده نمایید:

  • اسپانسر قرعه کشی روزانه
  • تبلیغ صفحات اصلی و فرعی
  • همکاری تبلیغاتی


پشتیبانی

برای هر یک از امور زیر می توانید از support[at]portalaval.com استفاده نمایید:

  • مشکلات احتمالی
  • خطا های سرور
  • پیشنهاد مطلب و یا مجلات


فرم تماس با ما