فنجانی برای کارمندها

فنجانی برای کارمندها

تا بحال برایتان اتفاق افتاده که با نوشیدن فنجان قهوه یا چای تان میز محل کارتان کثیف شود اما با این فنجان دیگر نگران این امر نباشید و با خیال راحت بنوشید!

در سطح خارجی فنجان، شکافی وجود دارد که هر قطره از نوشیدنی که از فنجان می ریزد به داخل این شکاف می رود و به قسمت داخلی آن و پایین تر فرو می رود و قطره های نوشیدنی از شکاف به بیرون نمی ریزند.

طراح کره ای، فنجانی ارائه داده است که از کثیف شدن میز جلوگیری می کند.

Kim Keun Ae طراحی از کره جنوبی، فنجانی ارائه داده است که از ریختن حتی یک قطره از نوشیدنی رو میز جلوگیری می کند و دفاتر و کاغذهایی که روی میز هستند دیگر لک نمی شوند.

در سطح خارجی فنجان، شکافی وجود دارد که هر قطره از نوشیدنی که از فنجان می ریزد به داخل این شکاف می رود و به قسمت داخلی آن و پایین تر فرو می رود و قطره های نوشیدنی از شکاف به بیرون نمی ریزند.

فنجانی برای کارمندهامنبع دکتر سلام
توسط
ارسال شده در: 04 آذر 1393