براى نخستین بار آلبومى که روى دریا رونمایى مى شود

براى نخستین بار آلبومى که روى دریا رونمایى مى شود

موسیقی ایرانیان – صنم قلی زاده: جدیدترین کار محسن شریفیان روى دریا رونمایى مى شود.

به گزارش خبرنگار موسیقی ایرانیان ، آلبوم موسیقى نى مه (آواز دریانوردان پارسى) پژوهش و گردآورى محسن شریفیان از سوى مؤسسه فرهنگى – هنرى ماهور منتشر مى شود، رونمایى این آلبوم هم در اقدامى نادر و خلاقانه روى عرشه ى کشتى و در آب هاى نیلگون خلیج فارس صورت مى گیرد.

این برنامه روز سه شنبه هشت اردیبهشت به مناسبت جشن ملى خلیج فارس و با حضور رسانه هاى خبرى و شخصیت هاى فرهنگى هنرى ایران در عسلویه و با همکارى سازمان منطقه ى ویژه ى اقتصادى انرژى پارس اجرا خواهد شد.

تازه ترین اثر پژوهشى محسن شریفیان و گروه لیان مربوط به موسیقى و کارآواهاى دریانوردان خلیج فارس است. آواهایى که در رابطه با دریا و دریانوردى توسط ملوانان کشتى خوانده مى شود.

این نوع آواها که شریفیان آن را به واسطه مزین شدن آن به ذکر خدا و حضرت محمد(ص) شریف ترین نوع موسیقى کار مى داند؛ مهمترین و جریان ساز ترین موسیقى فولک خلیج فارس بشمار مى رود که براى اولین بار است در ایران بصورت مستقل به آن پرداخته و منتشر مى شود.

آلبوم هاى خیام خوانى ، شروه خوانى ، اهل ماتم از جمله آثار پژوهشى محسن شریفیان است که پیش از این توسط مؤسسه ماهور منتشر شده بود.منبع موسیقی ایرانیان
توسط
ارسال شده در: 06 اردیبهشت 1394