شاعری سرشناس که موسیقی ایرانی را دوست نداشت

شاعری سرشناس که موسیقی ایرانی را دوست نداشت

شعرخوانی تصویری احمد شاملو منتظر دریافتِ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است تا به انتشار درآید.

این در حالی است که پیش از این آلبوم های متفاوتی از این شاعرِ نامی به انتشار درآمده که از جمله ی آن می توان به اثرِِ غریبانه اشاره کرد که از مجموعه ی شبِ شعرهای شاملو است. محتوای این آلبوم مربوط به شب شعری است که در آبان ماه ۱۳۵۱ برگزار شده بود ؛ اثر به همان شکل و بدون انتخاب هیچ موسیقی ای منتشر شد؛ به طوری که صدای تشویق ها و صحبت های مردم و صحبت شاعر با حاضران را می شنیدند؛ با این وجود به نظر می رسد؛ با این وجود انتشارِ اثری تصویری که شاملو در میانِ هوادارانش به شعرخوانی پرداخته، می تواند برای علاقه مندان این شاعر بزرگ، خبر خوشحال کننده ای باشد. در صورتِ کسبِ مجوز شرکت آوا خورشید این اثر را به انتشار درخواهد آورد.

صدای خاصِ شاملو را باید یکی از مهم ترین مشخصاتِ این شاعرِ برجسته دانست؛ شاید به همین خاطر است که تاکنون آلبوم های گوناگونی با صدایِ این شاعر به انتشار درآمده است که از جمله ی آن می توان به رباعیات خیام اشاره کرد که در آن شاملو، اشعارِ این شاعر را خوانده و محمدرضا شجریان نیز آواز آن را اجرا کرده است؛ آلبوم مسافر کوچولو نیز دیگر نمونه ی این آثار است؛ علاوه بر آن آیدا سرکسیان اثرِ آفتاب های همیشه را با اشعاری از او منتشر کرد. آیدا مخاطبِ عاشقانه ترین سروده های شاملو است و صدای او در مقام شعرخوان لطفِ دیگری داشت.

احمد شاملو، درباره ی موسیقی همواره نظراتِ خاص خودش را داشت؛ نظریاتی که گاه به جنجال های بزرگ نیز انجامید و مخالفت های سرسختانه ای را نیز شکل داد؛ برای مثال او درباره ی موسیقی شرقی گفته است: موسیقی شرقی برای من دیگر به حساب نمی آید، برای اینکه موسیقی شرقی دوایر فوق العاده بسته و غیرقابل نفوذی شده، متحجر شده. حالا در آینده چی بشه، به هر حال امروز به مذاق من خوش نمی آد. خلاقیتی وجود ندارد، فقط شده تکنیک نوازندگی. این یکی بهتر از دیگری می نوازد، ولی هر دو دقیقاً یک چیز را. پایه هائی است که هیچ ستون روشنی ندارد، یک چیز بسته.

اما شاید جالب باشد، بدانید بزرگ ترین و شناخته شده ترین شاعرِ معاصر ایرانی، همواره این حسرت بزرگ را در زندگی داشت که چرا موسیقی را به شکلی پررنگ تری تعقیب نکرده است. زمانی که شاملو کودک بود و در مشهد زندگی می کردند؛ در همسایگی شان، یک خانواده ارتشی بودند و دو دخترِ آن خانواده پیانو می نواختند و شاملو به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفته است؛ خودش در این خصوص گفته است: به دلایل متعددی نتوانستم موسیقی را تعقیب کنم. اولاً ما در کودکی در جاهایی بودیم که امکاناتش بسیار محدود بود. من پنج سالم بود که رفتیم خاش. خاش یک باغ دولتی بود، یک یونجه زار دولتی مال قشون انگلیس ها. خب، آن موقع شاید برای من زیاد جلب کننده نبود؛ ولی بعدها این یک خاطره و تجربه زنده ای برای من بود. در آن چنان محیطی من فکر نمی کردم که آن چیزی که مرا به خود کشیده، چیزی است به اسم موسیقی که می توان آن را تحصیل کرد. وضع مالی خانواده هم که افتضاح بود. به این دلیل نتوانستم بروم دنبال موسیقی و بعد دیگر دیر شد من یک سازی یاد بگیرم. یکی دو سالی فقط کمپوزیسیون خواندم برای اینکه شنونده آگاه تری باشم از موضع مصرف کننده موسیقی، نه به عنوان خلق کننده. به هرحال هنوز آن حسرت را دارم ولی موسیقی شنوی خوبی هستم.منبع موسیقی ایرانیان
توسط
ارسال شده در: 06 اردیبهشت 1394