از بیماری "ام اس" چه می‌دانید؟!

از بیماری "ام اس" چه می‌دانید؟!

بیماری ام اس (Multiple sclerosis) یک بیماری ناتوان کننده است که مغز و نخاع را تحت تاثیر قرارداده و باعث از دست دادن کنترل، دید، تعادل و حواس (بی حسی) می شود. در بیماری ام اس اعصاب مغز و نخاع توسط سیستم ایمنی بدن آسیب می بینند، که به این اختلال بیماری خودایمنی می گویند. برای بررسی این بیماری و راه درمان آن به همراه معرفی یک وب سایت مفید همراه ما باشید.

به گزارش سرویس فضای مجازی باشگاه خبرنگاران؛ بیماری های خودایمنی بیماری هایی هستند که در آن ها سیستم ایمنی بدن که وظیفه شان حفاظت از بدن و نابودکردن آسیب رسان های خارجی همچون باکتری هاست، اشتباه می کنند و شروع به حمله به بافت های بدن می کنند. در بیماری ام اس، سیستم ایمنی بدن شروع به حمله به مغز و نخاع، دوتا از اجزاء مهم که سیستم مرکزی اعصاب را کنترل می کنند، کرده و باعث فلج شدن و از کارافتادگی آنها می شود.

شاید از خود پرسیده باشید که آیا بیماری ام اس چند نوع است و به چند گروه تقسیم بندی می شود. در این اینجا به کمک انجمن ام اس ایران توضیحاتی مختصر در مورد بیماری ام اس بیان می کنیم. شاید بتوان گفت دو بیمار ام اس را نمی توان یافت که چگونگی شروع و ادامه بیماریشان شبیه هم باشد. بیماری ام اس را به چهار دسته اصلی تقسیم می شود و هر کدام از بیماران ام اس را می توان در یکی از آن ها طبقه بندی کرد:

الف) نوع عودکننده و فروکش یابنده (Relapsing Remitting MS) اکثر مبتلایان، بیماریشان را با همین نوع آغاز می کنند. به این ترتیب که در آن ها هر حمله بیماری، یک دوره آرام (فروکش) در پی دارد که بیماران در این دوره آرامش مشکل چندانی ندارند. حمله ها معمولاً غیرقابل پیش بینی اند و در طی آن ها ممکن است مشکلات قبلی مجدداً تکرار شود. هر حمله ممکن است برای ساعت ها، روزها، هفته ها و حتی ماه ها طول بکشد و می تواند بسیار خفیف یا بر عکس بسیار شدید باشد، در حدی که نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته باشد.

ب) نوع پیشرونده ثانویه (Secondary Progressive MS) این دسته را می توان ادامه نوع قبلی دانست. یعنی پس از چندین سال حمله و آرامش، بیمار به مرحله ای می رسد که بدون داشتن دوره های واضحی از حمله یا فروکش، با گذشت زمان رفته رفته ضعیف تر می شود. زمانی که لازم است تا شخص به این مرحله برسد ازشخصی به شخص دیگر متفاوت است.

ج) نوع پیشرونده اولیه (Primary Progressive) در این نوع، بیماران حالت های عود یا فروکش را ندارند و از همان ابتدای شروع بیماری تدریجا بر میزان ناتوانی آنها افزوده می شود.

د) نوع پیشرونده – عودکننده (Progressive-Relapsing MS) نوع نادری از ام اس است که با یک دوره پیشرونده اولیه آغاز می شود و دوره هایی از عود به این مسیر پیشرونده افزوده می شود.منبع shahre khabar
توسط
ارسال شده در: 05 اردیبهشت 1394