«شکاف» دیر روی غلطک می افتد

«شکاف» دیر روی غلطک می افتد

دومین ساخته "کیارش اسعدی زاده" یک فیلم معمولی است که نه می توان نقاط قوت آن را نادیده گرفت و نه می توان از کنار ضعف های ساختاری و مهم آن به سادگی عبور کرد.

فیلم با طرح سوال آغاز می شود و در ادامه، چندان جدی به ابعاد سوال برانگیز سوال خود نمی پردازد و بیشتر تلاش می کند تا داستانی هم راستا با آن سوال را مطرح نموده و طی یک پروسه طولانی، به پاسخ آن سوال ابتدایی خود برسد و این، بزرگترین مشکل روایی فیلم است یعنی موتور محرکه داستانگویی در فیلم، خیلی دیر به کار می افتد و به شکلی فشرده، یک سوم پایانی اثر را به شکلی قابل قبول، روایت می کند و این در حالی است که دو سوم ابتدایی فیلم، به حدی کشدار و بدون طرح مساله است که حالتی حشوگونه می گیرد و حتی این تدبیر اندیشیده نشده که از این فضای خنثی، لااقل در جهت شخصیت پروری استفاده بهینه شود؛ در این لحظات بسیار، عمده تلاش ها بر روی نشان دادن اتفاقات عادی زندگی روتین کاراکترها صرف شده و چیز جدید قبل اعتنایی به فیلم اضافه نمی شود.

اما در یک سوم پایانی، صورت روایی فیلم برمی گردد و عطف های پیاپی داستانی، خود را نشان می دهند و برای رابطه پینگ پونگی این رویدادها نیز، گمانه های دراماتیک معقولی اندیشیده می شود که به خوبی می تواند کاراکترها را در برزخ قرار داده و آن فشار را به زیبایی ملموسی به تصویر بکشد.

فارغ از این جریان، فیلم به زیبایی می تواند مقارنه ای تامل آور از سوال ابتدایی خود را به تصویر بکشد؛ جایی که زوج جوان محکوم به فرزندآوری هستند و با وجود مخالفت های ضمنی، موافق انجام این عمل هستند تا جایی که با توجه به رویدادهای به جای داستانی، عکس این اتفاق رخ می دهد و کار به جایی می رسد که زوج با وجود موافقت قلبی برای فرزندآوری، عملا شرایط خود را برای انجام این عمل مناسب نمی بینند؛ این شرایط دیگردیسی از ناخواستگی به خواستگی در طول فیلم به خوبی به تصویر کشیده می شود و حال آن که قصد و غرض دراماتیک داستان، بیشتر بر روی این مفهوم عرض اندام می کند و می تواند مقارنه ایضایی قابل توجهی را در این باب به مخاطب عرضه نماید.

با این حال، "شکاف" هم به مانند چند فیلم مستعد این دوره از جشنواره که از ایده های بسیار خوبی بهره مند بودند، نتوانست نهایت پتانسیل خود را عرضه نماید.این اتفاق شاید بیش از هر عامل دیگری، از بی تجربگی نویسنده و کارگردان کار نشات می گیرد که نمی توانند، یا سلیقه شان این گونه ایجاب نمی نماید که کنه مفهومی بیشتری برای ایده خود و موقعیت های داستانی شان در نظر بگیرند و به آن کمی عمیق تر بنگرند که اگر این گونه می شد، "شکاف" به یکی از جریان سازترین فیلم های این دوره از جشنواره تبدیل می شد.منبع خبرگزاری تسنیم
توسط
ارسال شده در: 15 بهمن 1393