عدد شانس شما

-----

هدیه شما

؟؟؟؟؟
  • بد شانس
  • 0 الی 5،000 = 10 ريال
  • 5،000 الی 9،000 = 100 ريال
  • متوسط
  • 9،000 الی 9،900 = 1،000 ريال
  • 9،900 الی 9،950 = 4،000 ريال
  • خوش شانس
  • 9،950 الی 9،990 = 8،000 ريال
  • 9،990 الی 9،999 = 10،000 ريال
اطلاعات بیشتر دز مورد قرعه کشی هدیه روزانه اینجا را کلیک کنید.