بازیابی کلمه عبور


نحوه بازیابی کلمه عبور


  1. ابتدا ایمیل خود را وارد نمایید
  2. سپس برای شما ایمیل حاوی کلمه عبور جدید ارسال خواهد شد.
  3. با کلمه عبور جدید وارد پرتال شوید
  4. ابتدا اقدام تعویض کلمه عبور خود نمایید